Lappteknik eller Quilting, ett hantverk.

Det är ett gammalt hantverk som från början innebar att man återanvände avlagda kläder till att tillverka exempelvis täcken, så kallade quiltar. Man klippte lappar av avlagda skjortor, klänningar eller liknande och sydde ihop dem för att de skulle användas igen. Oftast blev det ett täcke till sängen, man fodrade med vadd och satte ett tyg på baksidan. För att lagren av vadd och tyg skulle hålla sig på plats sydde man rakt igenom, vilket gav täcket ett vackert mönster. När man på detta sätt fäster ihop lagren av tyg och vadd säger man att man ”quiltar”, där av det engelska namnet Quilt.

Denna tradition har levt vidare och utvecklats med tiden, numera använder man inte tyger från avlagda kläder utan vrakar och väljer i den uppsjö av nytryckta fina bomullstyger som finns att tillgå. Dock skär man fortfarande isär tyget i småbitar och syr ihop det igen med olika tekniker, för att skapa nya alster.

Lena Lysvret

Min skaparglädje tar sig uttryck i att sy och tillverka allehanda alster i lappteknik , det är bara fantasin som sätter gränser. Jag syr både stort och smått, från täcken till väggbonader, dukar och små necessärer, egentligen det mesta som går att tillverka i tyg. Jag bor nu i Kinna, textilindustrin vagga.

Mina alster finns hos Akleja, konsthanverkares butik, Rydals museum.

Piecing and quilting, a craft.

This is an old craft that was originally used for recycling old clothes to make for example bed covers, so-called quilts. From the beginning used shirts, dresses, etc., was cut into pieces and sewn together so that they could be used again. The quilts were usually made into a blanket to the bed, it was lined with cotton wool and there was a fabric on the back. To get the layers of padding and fabric to stay in place it was sewn straight through, which gave the quilt a beautiful pattern.

This tradition has survived and evolved with time, now you do not use fabric from old clothes, but pick and choose from newly printed fine cotton fabrics that are available.
However, you still cut the fabric apart into small pieces and sew it together with different techniques, to create new works.

Lena Lysvret

My creativity is expressed in sewing and making all sorts of creations in patchwork. I sew both large and small, from quilts to wall hangings, tablecloths and small toilet bags, actually most of what you can possibly make in fabric. I live in Kinna, the textail industry´s center.

You find my creations in Akleja, handicrafts’ shop, Rydals museum

Contact information:

LenasLappar:

lena@lysvret.se
Mobil: 0706 961 957

Akleja:

Boråsvägen 237
511 70 Rydal
Tel: 0729137490